Site içi Arama
Ülke Sayacı
Sayaç

 Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından organize edilen Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen uluslar arası bir projedir.  Proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi koordinatörlüğünde, Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-İspanya, Asesoria Declerq SL Estudios Europeos-İspanya, Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-İtalia ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Ankara Zirai Üretim İşletmesi Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere toplam dokuz kurum ve kuruluş ortaklığıyla yürütülmektedir.

              Bu projede, kazaların azaltılabilmesi için,  öncelikle güvenli alet ve makine imal edilmesi, daha sonra güvenlik kurallarına uygun makine kullanımını sağlayacak eğitimler düzenlenmesi gerektiği düşüncesinden hareket edilmiştir. SAFER projesiyle, ülkemiz tarım alet ve makineleri imalatçıları ile başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılara yönelik, güvenli makine imalatı-kullanımı için ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun eğitim materyallerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üretilen materyallerle pilot eğitimler düzenlenerek tarımda iş güvenliği gönüllüleri oluşturulmaya çalışılacaktır.   

            Proje; 1 Aralık 2008 tarihi itibariyle başlamış olup, 2 yıl devam edecektir. Proje faaliyetleri ve çıktıları, proje basın bürosu aracılığıyla düzenli olarak yayınlanarak tarımda güvenlikle ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. SAFER projesiyle, tarım sektöründe sıkça karşılaşılan ve çoğu tarım makineleri kullanımıyla ilgili olan üzücü kazalar ile bu kazaların sonuçları hakkında toplumsal farkındalık yaratılması da beklenmektedir.

            Proje ile detaylı bilgilere, http://safer-omu.net web adresinden ulaşabilir, öneri ve katkılarınızı koordinatörlüğümüze iletebilirsiniz. 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen bu projenin, tarımsal alanda faaliyet gösterenlere yararlı olması en büyük dileğimizdir.

                                  

       Yrd. Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu
            Proje Koordinatörü

Okunma Sayısı : 4235 // Güncelleme Tarihi : 01.09.2010