Site içi Arama
Ülke Sayacı
Sayaç

Proje yayım çalışmaları çerçevesinde 16 Nisan 2012 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü koordinatörlüğünde düzenlenen 1. Tarım ve Ormancılık’ta Ergonomi ve İş Güvenliği Çalıştayı’na katılım gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya davetli olarak katılan Yrd. Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu “Ergonomi ve İş Güvenliğinde Bilgi Üretim Yöntemleri ve Güncel Bilgiye Ulaşmada Yaşanan Sıkıntılar adlı II. oturumda konuşmacı olarak yer alarak SAFER proje deneyimlerini katılımcılar ile paylaşmıştır.

  Bu Sayfa2725 kere okundu.   Yayın Tarihi :7 May?s 2012