Site içi Arama
Ülke Sayacı
Sayaç

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin hazırlamış olduğu “Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER” adlı bu projede hâlihazırda Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Ankara Üniversitesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Tarım Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olmak üzere 6, İtalya’dan 1 ve İspanya’dan 2 kuruluş ortak olarak yer almaktadır.

Proje, kırsal alanda çalışan üreticilerimizin güvenliği konularında eğitim metodunun transferi ve Türkiye’de uygulanması üzerine yoğunlaşmaktadır. Proje kapsamında kırsal alanda çalışanların kullanımına sunulacak materyaller ve metotlar geliştirilecek ve pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Proje çalışmaları ve çıktıları hakkında bilgi almak için lütfen Koordinatör ile temasa geçiniz.

Okunma Sayısı : 78995 // Güncelleme Tarihi : 08.12.2010